Ferran Cardona
___________________
___________________
Contacte / CV
Trenca Finestres
Pròxims esdeveniments
Premsa
___________________
___________________
Projectes
___________________
Links
___________________
Hi assistiré
Projecte realitzat conjuntament amb Pol Ricart Herms.
//2015
Hi assistiré és un projecte que consisteix a ficar assistir a qualsevol esdeveniment que surti en el canal de notícies de Facebook durant una setmana. El projecte es va realitzar el mes de maig de dia 12 a 19. Així, durant una setmana vam “assistir” a 95 esdeveniments, i a més tenim programat fins al mes de juny un total de 364 esdeveniments als quals assistim.

El projecte Hi assitiaré planteja com l’esdeveniment de Facebook no deixa de ser una mostra més dels dispositius bio-polítics des d’on articular tant la nostra agenda com la nostra conducta. Així, al ficar “assistir” a tot s’intenta provocar una situació confusa tant per nosaltres com per les nostres amistats i alhora pel mateix Facebook.

En primer, a causa que en tenir tants esdeveniments perdem el compte dels que en teoria ens interessaria assistir i els que no. Per tant la nostra agenda esdevé un caos tot plegat de notificacions i avisos continus d'esdeveniments que es van succeint.
En segon lloc, el projecte causa també una confusió a totes les nostres amistats que comencen a sospitar com és possible que hàgem assistit a tres esdeveniments al mateix dia i hora o com és possible assistir a esdeveniments de països diferents del que residim.
Per últim, el Facebook també es veu alterat, ja que per tal de gestionar i suggerir-nos nous esdeveniments es basa en uns logaritmes en funció dels nostres gustos i esdeveniments previs, en ser aquest totalment inconnexos en suggereix esdeveniments totalment atzarosos.